top of page

LGBTQIA+

-Retten til at være den du er

Forkortelserne er engelske og står for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual.

 

Der er mange misforståelser omkring disse betegnelser og mange personer der identificerer sig med flere af ovenstående kategorier på én gang. I nogle tilfælde betegner LGBTQIA+ personernes seksualitet, i andre deres måde at forstå sig selv på som identitet.

 

Styrket viden

De seneste år er der kommet styrket fokus og viden om disse grupper, selvom det ofte er i form af stereotype måder, som de fremstilles på i film, skuespil osv. På trods af dette, bliver alt for mange dog stadig ramt af hate-crimes, udelukkelse og mobning. Transpersoner er den gruppe, der er mest sårbare og udsatte i dag, også i Danmark.

 

 

Retten til at være den man er

Retten til at være den man er, og blive accepteret af et fællesskab uden fordømmelse, skam og tavshed burde være grundlovsikret for alle i verden. Seksuel, kønslig og identitetsmæssig frihed er også samfundets frihed. Så dét der starter i terapeutens rum, påvirker på længere sigt også samfund udenfor i en mere human og forstående retning.

Jeg håber igennem mit virke at kunne bidrage positivt til denne udvikling.

 

Kontakt mig dorteholbek@gmail.com

eller henvend dig på sms 28937410

“It’s your road and yours alone, others may walk it with you, but no one can walk it for you.”

Jalaluddin Rumi (1207-1273)

bottom of page